...

Specjalistyczny Zakład opieki medycznej FAMILIA MEDICA Sp.zo.o. posiada umowy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi na świadczenia zdrowotne w ramach ubezpieczeń dodatkowych. Warunki realizacji świadczeń medycznych określa szczegółowo polisa ubezpieczeniowa . Każdy ubezpieczony posiada dostęp do infolinii Towarzystwa Ubezpieczeniowego, gdzie może uzyskać potrzebne mu informacje.

FAMILIA MEDICA udziela świadczenia medyczne ubezpieczonym w następujących Towarzystwach Ubezpieczeniowych:
PZU Życie S.A., PZU Zdrowie S.A , Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.., POLMED S.A. TU ALLIANZ Życie Polska S.A.